Witamy na stronie 8 Piotrkowskiej Drużyny Harcerskiej  "TROP"
 Jeśli chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę przyjdź na naszą zbiórkę!
 Spotykamy się w każdy piątek w godz. 17.00-18.30
                w Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. 3-go Maja 28/34
Do zobaczenia na zbiórce!

Ponad 160 osób wzięło udział w harcerskim biwaku zorganizowanym w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej, przy którym działa Próbna Drużyna Harcerska ze Szczepu Drużyn Ósmych HARC.
Zuchy i harcerze z Piotrkowa Trybunalskiego, Woli Krzysztoporskiej, Warszawy oraz Szczercowa wspierani przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC realizowali intensywne programy w poszczególnych pionach wiekowych. Biwak rozpoczął się 17 stycznia, w 69 rocznicę wyzwolenia Warszawy i Piotrkowa Trybunalskiego, świeczkowiskiem obrazującym ten historyczny moment, a jednocześnie integrującym środowisko harcerskie.


Zuchy i harcerze zwiedzali również Szkolną Izbę Pamięci poświęconą patronom placówki – gen. Ludwikowi Czyżewskiemu i obrońcom Gór Borowskich 1939 r. Istotnym elementem biwaku było odkrywanie w gminie Wola Krzysztoporska ciekawych i historycznych miejsc.
Starsi harcerze z 8 PDHS „TROP” uczestniczyli w pieszym, kilkudziesięciokilometrowym zwiadzie na Borowskie Góry, natomiast młodsi mieli okazję zwiedzić niezwykły zabytkowy pałacyk należący niegdyś do właścicieli fabryki barwników i poznali jego interesującą historię.  W programie nie zabrakło również zajęć związanych z technikami harcerskimi, samarytanką, pionierką, historią, czy też szyfrologią. Zorganizowane gry i zabawy sprawnościowe, treningi wysokościowe z użyciem lin, lekcje chwytów samoobrony, czy też zajęcia sportowe uatrakcyjniły dzieciom pierwszy weekend ferii zimowych. Ważne spotkanie, które zostało poświęcone patronowi drużyn Szczepu – Włodzimierzowi Puchalskiemu – miłośnikowi przyrody i fotografowi – przeżyły dzieci z drużyn. Harcerze zaprosili również swoich rodziców na zorganizowane przez siebie zajęcia otwarte, aby spędzić czas w harcerskim klimacie i zaprezentować się w mundurach, które otrzymali podczas biwaku.

Za niezwykłą gościnę na terenie gminy Wola Krzysztoporska i fantastyczne przeżycia podczas weekendowego biwaku zuchy i harcerze Szczepu Drużyn Ósmych „HARC” , oraz 18 Drużyny Harcerskiej „Kużnia” ze Szczercowa dziękują:

Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska - panu Romanowi Drozdkowi za gościnność i aktywne wspieranie działań środowiska harcerskiego;

Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego - panu Zbigniewowi Ziembie za gościnne przyjęcie i zapewnienie znakomitych warunków bytowych dla dzieci i młodzieży;

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli - pani Jolancie Kołacińskiej za możliwość udziału w pięknym „Koncercie Noworocznym”

Właścicielom piekarni „Danielak” - za bezinteresowną pomoc dla dzieci i młodzieży ze Szczepu

Rodzicom drużyny z Woli Krzysztoporskiej – za stuprocentową obecność w zajęciach otwartych.